top of page
20210207_115300.jpg

Amdanom ni

Ers agor drysau ein llety hunanarlwyo yn 2021, mae Holiday Cottages Corris wedi sicrhau cydbwysedd perffaith rhwng cysuron cartref a hwylustod syml. Wedi'i lleoli yng nghanol Corris, Canolbarth Cymru, rydym yn darparu popeth sydd ei angen arnoch i fwynhau'ch arhosiad.  P'un a ydych yn chwilio am antur i'r teulu neu am ymlacio i barau, mae ein bythynnod yn gyrchfan berffaith.

Ein Bythynnod

Tystebau

Wedi’i ysbrydoli gan y dirwedd o amgylch, datblygwyd Holiday Cottages Corris i wneud eich ymweliad yn brofiad unigryw, cyfforddus a hwyliog. Mae ein hystafelloedd yn helaeth, ein prisiau'n gystadleuol a'r amgylchoedd yn ddigyffelyb. Cymerwch olwg ar ein tystebau i weld beth mae eraill wedi'i ddweud am y bythynnod, yr ardal a'r cyfleusterau, a chysylltwch os oes unrhyw beth arall y gallwn eich helpu ag ef. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan!

Diolch am arhosiad hyfryd. Roedd popeth yn fendigedig! Croeso cynnes gan y ddau ohonoch, sgyrsiau cyfeillgar a gwybodaeth leol. Diolch am welyau cyfforddus, tywelion blewog, cawodydd poeth a chegin â chyfarpar da. Roedden ni wrth ein bodd â’r ardal – newydd i ni – byddwn yn bendant yn dychwelyd ac yn argymell eich cornel chi o Gymru i’n ffrindiau a’n teulu xx

Diolch! Bwthyn hyfryd a gwesteiwyr hyfryd! Roedden ni eisiau am ddim a dim ond yn dymuno y gallem fod wedi aros yn hirach! Rydyn ni wedi cwympo mewn cariad â Chorris! xxxx

Diolch! Lle mor heddychlon hyfryd i aros. Roeddem yn teimlo'n gartrefol yma.

Tŷ mor hyfryd! Fe wnaethon ni fwynhau ein harhosiad hi yn fawr iawn. Tiriogaeth hardd, pobl hyfryd a golygfeydd syfrdanol. Diolch! 

Diolch enfawr am groeso mor gynnes, y gwyliau gorau a gawsom erioed! Byddwn yn ôl. Roedd y gwely yn berffaith, popeth cyfforddus! Y tro nesaf mae gennym ni gynlluniau yn barod ar gyfer hyd yn oed mwy o archwilio! 

Cysylltwch

Diolch am gyflwyno!

bottom of page