top of page

Y Granar

Wedi'i adnewyddu yn 2021, cynlluniwyd Y Granar i ddarparu cysur cartref oddi cartref tra'n sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gael y gorau o'r ardal leol.  Boed yn cerdded, dringo, rhedeg neu feicio mynydd Mae gan y Granar y cyfleusterau sydd eu hangen arnoch.  Gellir gosod yr ystafelloedd gwely naill ai fel dyblau superking neu fel efeilliaid (gwelyau sengl) felly os ydych yn teithio fel teulu neu grŵp o ffrindiau gwelyau maint llawn gwnewch yn siŵr eich bod yn gorffwys yn dda ac yn gyfforddus.  Mae gan y gegin cynllun agored a'r gofod byw fwrdd mawr i chi ei ddefnyddio a chymdeithasu yn.  Wrth ailddatblygu fe wnaethom y penderfyniad i osod pwmp gwres ffynhonnell aer fel y gallwch chi fwynhau ystafelloedd cynnes a llawer o ddŵr poeth!

RATES START FROM £75 PER NIGHT

2 Night Minimum Stay

bottom of page